Co to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków

Aby utworzyć ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków niezbędne są prace ziemnie, które tworzy koparka. Czasem można zamówić tę usługę wraz z samym zbiornikiem. Niekiedy wykop należy zorganizować własną pracą.

W każdym wypadku warto to robić na etapie prac ziemnych na budowie. Koparka może mocno zmarnować teren zielony wokół domu, lepiej, aby jeszcze nie był zagospodarowany. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej ekologiczna metoda odprowadzania nieczystości z domu. Może też być zupełnie tania. Jeśli wody gruntowe na działce nie są zbyt wysoko, zbiornik rozsączający można zamówić za nieduże pieniądze. Na niektórych terenach nie da się założyć takiej oczyszczalni, ponieważ gleba zbyt mocno przepuszcza wodę i mogłoby dojść do skażenia wód gruntowych. Przydomowe oczyszczalnie wiążą się z niskimi kosztami utrzymania. Odfiltrowane nieczystości trzeba wywozić znacznie rzadziej niż przydomowe szambo. Nawet jeżeli już jest ono bardzo duże, co najmniej raz na 30 dni powinno się je opróżnić. Przydomowa oczyszczalnia nie wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę, o ile jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5m3. To zupełnie sporo i wręcz duża rodzina może zmieścić się w tym limicie. Zbiorniki betonowe mają zwykle wymiary 10 lub 12 m3 i w praktyce zapełniane są w ciągu 3-4 tygodni. Producenci niektórych środków chemicznych umieszczają na opakowaniu informację na temat tego, że nie wolno ich używać, jeżeli już nieczystości odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków. Najpewniej tyczy się to mocnych środków chemicznych.

Zobacz również: oczyszczalnie-praceziemne.pl

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz