Uprawnienia budowlane – korzyści

Jeśli pragniemy zdobyć dodatkowe uprawnienia w branży budowlanej, to powinniśmy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest taki sam dla wszystkich zlokalizowania, prócz tego składa się z dwóch części, a mianowicie egzaminu pisemnego a także egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną.
Co warto wiedzieć na temat egzaminu na uprawnienia w branży budowlanej?
Przede wszystkim osoby, które pragną poszerzyć swoje kompetencje i pozyskać dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej powinny mieć świadomość, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w przepisach budowlanych.

Te kryteria dotyczą dobrego tytułu naukowego, średniego bądź również wyższego, jak również posiadania odpowiednio długiego stażu w biznesie budowlanej np w biurze projektowym czy też na placu tworzenia. Osoby, które spełniają te wymogi, mogą zapisać się na sesję egzaminacyjną. Pamiętajmy także o tym, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie bez ograniczeń, jak także ograniczonej do typowych małych budynków, szczegóły znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do egzaminu pozostaje nam jeszcze wybrać odpowiednią specjalność, ponieważ uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, niemniej jednak w obrębie nich wyróżniamy jeszcze szereg specjalności, przykładowo specjalność instalacyjną, inżynieryjną czy też konstrukcyjno-budowlaną.

Zobacz: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz