Środki restrukturyzacyjne

Na nieszczęście coraz częściej mimo ciężkiej pracy włożonej w prowadzenie działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego dochodzi do niebagatelnych problemów inwestycyjnych, które wiążą się z utratą płynności finansowej. W takim wypadku jeśli nie podejmiemy żadnych stanowczych kroków naprawczych, będziemy musieli ogłosić upadłość. Warto zatem wykorzystać wszystkie sposobności i wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne, które ochroni w sposób prawny mienie, jak także umożliwi na przywrócenie płynności finansowej.

W jaki sposób zabezpieczyć majątek przed egzekucją?
Należy zaznaczyć, że działania restrukturyzacyjne zabezpieczają nasz majątek w sposób prawny przed egzekucją, jak też umożliwiają zyskanie płynności finansowej poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Warto mieć na uwadze, że zarówno proces upadłościowe jak i restrukturyzacyjne są przeprowadzane przez kancelarie prawne, które oferują kompleksowe usługi obejmujące między innymi wykonywanie audytów majątkowych i prawnych podmiotów gospodarczych. Ponadto prawnicy oferują także doradztwo restrukturyzacyjne, czyli wybór takiego postępowania, które daje szansę na możliwie najlepsze efekty. Warto mieć na uwadze, że środki restrukturyzacyjne dają szanse na przywrócenie płynności finansowej gospodarstwa. Prócz tego, postępowanie naprawcze obejmuje także możliwość korzystania z dodatkowych form pomocy, takich jak dotacje, kredyty pożyczki czy subwencje. Warto zatem przed ogłoszeniem upadłości skorzystać z wszystkich możliwych rozwiązań, które uchronią nas przed ogłoszeniem bankructwa.

Źródło informacji: postępowanie restrukturyzacyjne.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz