Liberalizm konserwatywny

 

Jak wygląda perfekcyjne państwo? To państwo, w którym wszystkim obywatelom żyje się dobrze. Każdego na wszystko stać, dostęp do wszystkich usług jest łatwy i bezproblemowy. Każdy ma tyle, że nie zazdrości innym. W idealnym państwie nie posiada ludzi biednych i nieszczęśliwych. Czy to natomiast możliwe? Czy gdyby de fakto udałoby się dostać taki stan, jego utrzymanie byłoby realne? Wszystko dla wszystkich i równe szanse są podstawami, jakie głosi liberalizm konserwatywny. Czy jednakże państwo liberalne jest najlepszym sposobem na funkcjonowanie i organizacje życia społeczeństwa?

Taki system z całkowitą czyli stu procentową pewnością miałby swoje plusy. Większa swoboda funkcjonowania. Całkowity brak sprawdzeniu ze strony państwa. Niemniej jednak zostały ażeby i minusy. Liberalizm gospodarczy przyczyniłby się do tego, że nie obowiązywałyby żadne zasady. Totalna swoboda dałaby ludziom szanse na popełnianie przestępstw, z które nie ponosiliby żadnej odpowiedzialności. Szerzyłoby się bezprawie. Jeżeli już każdy mógłby robić to, co woli i na co, ma ochotę, anarchia stałaby się faktem. Liberalizm ekonomiczny propagujący swobodę w podejmowaniu wyborów inwestycyjnych mógłby doprowadzać do finansowego krachu całe państwo. Liberalizm to odpowiedni nurt poglądów politycznych natomiast nie w skrajnej wersji. Pozwolenie ludziom na wszystko, danie im kompletnej swobody, doprowadziłoby do całkowitego braku poczucia kontroli. Do upadku moralności również. Pozytywnym aspekt stanowi tu postulat wyrównywania szans. W obecnej sytuacji są one zależne, i od mojej pozycji zawodowej, i od miejsca zamieszkania, i do środowiska, z którego pochodzimy.

Więcej: http://www.liberalizm.eu/konserwatywny-liberalizm/

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz