Uprawnienia budowlane – dla kogo?

Podnoszenie kwalifikacji to zdecydowanie najlepszy sposób na znalezienie nowej pracy lub dostanie awansu. W branży budowlanej taką funkcję spełniają uprawnienia, która można dostać podchodząc do egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat otrzymuje uprawnienia budowlane w postaci wyborów administracyjnej komisji okręgowej.

Uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć na ich temat?
Przede wszystkim powinno się podkreślić, że uprawnienia w budownictwie dotyczą dwóch głównych dziedzinie, a mianowicie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Te dwie grupy dzielą się następnie na szereg różnorakich specjalności, w obrębie których kandydat woli rozszerzyć własne umiejętności. Trzeba dodać, że uprawnienia budowlane pozwalają na wykonywanie określonych prac technicznych w zakresie wybranej specjalności. Kandydaci mają do wyboru różnorodne specjalności, jest to specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna oraz instalacyjna. Specjalność Inżynieryjna dzieli się na: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną oraz wyburzeniową. Z kolei specjalność instalacyjna dotyczy instalacji urządzeń telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Należy także dodać, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte jedynie przez kandydatów spełniających warunki określone w nieomalże budowlanym. Dotyczą one stażu w zakresie projektowania lub pracy na budowie, jak także wykształcenia kierunkowego średniego lub wyższego.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz