Uprawnienia budowlane – co obejmują?

Branża budowlana charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, dlatego warto inwestować w kursy a także szkolenia poszerzające zakres uprawnień. Trzeba jednak pamiętać, że uprawnienia budowlane można zyskać tylko i jedynie poprzez zdanie egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – co warto mieć świadomość tego?
Przede wszystkim aby podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, trzeba spełniać kilka głównych warunków, które określone są w przepisach prawa budowlanego.

Te zasady dotyczą tytułu naukowego związanego z branżą budowlaną oraz praktyki w biznesie budowlanej. Tylko osoby spełniające te kryteria mogą zapisać się na egzamin, które organizowany jest w różnorakich lokalizacjach w tym samym czasie. Egzamin na uprawnienia budowlane ma postać testu oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną Izby inżynierów. Wyłącznie pozytywne zdanie obu części pozwala pozyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych a także uprawnienia do projektowania. W obrębie tych dwóch dziedzinie odznacza się kilka specjalności, takich jak specjalność instalacyjna, specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana czy architektoniczna. Poszczególne specjalności dzielą się też na dokładnie sprecyzowane podkategorie, takie jak specjalność inżynieryjna mostowa, kolejowa, wyburzeniowa czy hydrotechniczna. Specjalność instalacyjna dzieli się na elektroenergetyczną, cieplną, wentylacyjną czy gazową.

Polecam: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz