Profesjonalne usługi serwisowe urządzeń dźwigowych

Urządzenia dźwigowe stanowią liczną grupę urządzeń użytych do transportu obszernych i ciężkich ładunków na niewielkie odległości, stąd też nazwa transport bliski. Trzeba wspomnieć, że przemieszczanie ładunków może odbywać się zarówno w poziomie jak i w pionie. Wśród urządzeń dźwigowych można wyróżnić: podnośniki, ciągniki, wózki transportowe czy suwnice, które wyposażona są w specjalne mechanizmy wciągania.

Służą do przesuwania ładunku w poziomie i pionie.
Naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych
Każde urządzenie dźwigowe może być stosowane jedynie jeśli zostanie dopuszczone do eksploatacji. Decyzję zezwalającą na zastosowanie wydaje odpowiednia jednostka terenowa UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego. Wydanie decyzji jest związane ze zgromadzeniem stosownej dokumentacji technicznej. Aby odbiory UDT przebiegły pomyślnie, trzeba zadbać o stan techniczny urządzeń. Oznacza to, że konieczny jest serwis urządzeń dźwigowych. W ramach tego serwisu maszyny dźwigowe poddawane są niezbędnym naprawom a także konserwacji. Trzeba natomiast pamiętać, że usługi serwisowe powinny być świadczone wyłącznie przez profesjonalne firmy. Co najbardziej istotne, naprawy mogą być przeprowadzone po ustaleniu najmniejszych elementów z Urzędem Dozoru Technicznego. Firma serwisująca urządzenia dźwigowe zadba też o sporządzenie stosownej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna w czasie odbioru UDT. Trzeba także wspomnieć, że odbiory UDT wymagają uzupełniającej dokumentacji w sytuacji montażu urządzeń w miejscu, gdzie są eksploatowane.

Polecana strona: odbiory UDT Piła.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz