Motywy w literaturze

Literatura to realnie fascynujący temat. W szczególności interesujące wydają się epoki literackie, które wyróżniały się cechami charakterystycznymi, które pozwalały je wyróżniać od pozostałych. Warto być świadomym o tym, że takie epoki następowały po sobie w sposób powolny oraz stopniowy.

Z całkowitą czyli stu procentową pewnością warto też zaznajomić się z utworami charakterystycznymi dla danej epoki.
Literatura – co warto mieć świadomość tego?
Na początku należy podkreślić, że epoki literackie to głównie utwory z tego okresu, które wyróżniały się charakterystycznymi motywami, niemniej jednak również ideami czy także poglądami dla danego okresu. Pamiętajmy także o tym, że takie epoki były ulokowane w różnych okresach, a więc również istotnych wydarzeniach historycznych. A dodatkowo, warto także poszerzyć własne informacje na temat poszczególnych epok np takich jak starożytność średniowiecze czy również renesans. Jeżeli już chodzi przykładowo o starożytność, to bardzo duże zainteresowanie wzbudza w głównej mierze mitologia grecka, rzymska, ale również poglądy filozoficzne które pojawiają się w tym okresie. Warto mieć na uwadze też o tym, że starożytność to wyjątkowe dzieła przykładowo takie jak Iliada czy również Odyseja. Dla epok literackich bardzo charakterystyczne są motywy literackie. Takie motywy znajdziemy w utworach danego okresu, a zatem charakterystyczne elementy powtarzające się w utworach danej epoki. Pamiętajmy, że różnią się one sposobem przedstawiania w utworach. Jeżeli chodzi np antyk to takim charakterystycznym motywem był oczywiście humanizm.

Polecam: pan tadeusz streszczenie.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz