metody pomiarowe

 

Korzystanie białek w medycynie jest de fakto szerokie. Aby natomiast dokonać jego izolacji i ekspresji, najpierw zachodzi oczyszczanie białek. W współzależności od tego, czy białko posiada zostać przekierowane na sterylną jego formę, czy również chcemy zachować jego właściwości biologiczne, dobiera się odpowiednie metody funkcjonowania. Po pierwsze z materiału biologicznego, jakim jest białko, należy wyodrębnić informację genetyczną i zmodyfikować ją w formę, która może być użyta w laboratorium. Następnie zachodzi wstępne oczyszczanie, a potem w zależności od wymagań jeszcze inne metody, bardziej lub mniej wykwintne. W podobnych postanowieniach i na podobnych zasadach zachodzi produkcja białek, zwana także często biosyntezą. W trakcie tego procesu zachodzi tworzenie białka z mniejszych cząsteczek. Dobiera się je tak, żeby uzyskać białko o odpowiednim profilu biologiczno-chemicznym. Taki proces zachodzi naturalnie w wielu żywych komórkach, ale białko można też zdobyć syntetycznie, w laboratorium dzięki metodzie in vitro. Takie białko tworzy się w celach naukowych, do testowania treści genetycznej i w celu tworzenia nowych metod diagnozy i profilaktyki wielu chorób. Producent białek jako firma może posiadać najróżniejszy target. Na największą skalę rekombinowane białka stosuje się w popularnych laboratoriach, gdzie pragniemy dowiedzieć się więcej o człowieku, naszej genetyce czy metodach alternatywnego leczenia już na poziomie molekularnym. Dzięki rekombinowanym białkom naukowcy mogą też szukać skutecznych leków na nowotwory.

Więcej: Rozwój metod pomiarowych.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz