Korzystanie z pomocy notariusza

Spora większość osób u notariusza pojawia się maksymalnie dwa razy w swoim życiu. Kancelaria notarialna Łódź najczęściej odwiedzana jest, gdy mamy intencja sprzedania albo zakupienia nieruchomości. Notariusz Łódź właśnie może nam z tymi kwestiami pomóc.

 Z czego składają się notarialne koszty?
Jeśli posiadamy mieszkanie, które pragniemy sprzedać, bardzo prawdopodobne jest, że nie będziemy u notariusza ponosić kosztów. Wynika to z praktyki. Bez wątpienia istnieją wyjątki od tej zasady, ponieważ to strony decydują o założeniach, które będzie zawierała umowa, a w tym także i jaki sposób będzie poniesienia jej kosztów. Wyjątkiem jest podatek – zawsze płaci go osoba zobowiązana, co określają takie ustawy jak: podatek od spadków i darowizn a także podatek od czynności cywilnoprawnych. Co składa się na notarialne opłaty?
Na jakie notarialne opłaty przygotowani powinniśmy być przy umowie sprzedaży?
Przy standardowej umowie dystrybucji, gdy jesteśmy zainteresowani kupnem lokalu z wtórnego rynku, np nieruchomość gruntową, mamy obecne 5 opłat, które zazwyczaj występują:
– pcc, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych – jest to 2% od wartości nieruchomości,
– podatek VAT wynoszący 23% od wynagrodzenia notariusza,
– taksa notarialna – co znaczy uposażenie notariusza. Jest ona wyliczana na bazie wartości nieruchomości,
– opłata za złożenie wniosku wieczystoksięgowego wynosząca 246,00 zł brutto – jednakże nie będzie jej jeśli sprzedawane jest, bez księgi wieczystej, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
– opłata sądowa – najczęściej za wpis nowego właściciela w księdze wieczystej w związku z umową dystrybucji, standardowo wynosi dwieście zł,
– koszt wypisów notarialnego aktu – wynosi 7 pln i 38 groszy brutto za każdą stronę umowy, mnoży się ją przez ilość wypisów. Wypisy, które są potrzebne to: do sądu wieczystoksięgowego, dla stron, wydziału geodezji, urzędu skarbowego, w pewnych przypadkach też dla spółdzielni.
 

Dodatkowe informacje: notariusze w łodzi.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz