Kancelaria prawna

Zarówno kancelaria adwokacka, jak i radca prawny zajmują się udzielaniem pomocy prawnej. Chociaż niektórzy uważają, że to ta sama profesja, to rzeczywiście różnią się od siebie. W dzisiejszym artykule omówimy, czym z dokładnością zajmuje się kancelaria adwokacka i radca prawny oraz jakie są między nimi różnice.

Kancelaria adwokacka to jednostka organizacyjna, w której adwokaci świadczą pomoc prawną dla swoich klientów. Adwokaci są prawnikami posiadającymi wyższe wykształcenie prawnicze, ukończone studia na kierunku prawo a także odbyty staż adwokacki. Mają oni prawo reprezentowania swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej, jak również doradzania w kwestiach prawnych, sporządzania opinii prawnych, umów, pism procesowych, jak również w zakresie mediacji i negocjacji. Prawnik może prowadzić jednoosobową kancelarię adwokacką, ale też pracować w zespole adwokackim. W Polsce każdy prawnik jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.

Radca prawny to także adwokat posiadający wyższe wykształcenie prawnicze oraz odbyty staż radcowski. Radca prawny może udzielać wskazówek prawnych oraz reprezentować swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Radca prawny może także sporządzać umowy i pisma procesowe, oraz doradzać w zakresie mediacji i negocjacji. Radca prawny może prowadzić jednoosobową kancelarię radcy prawnego, ale również pracować w zespole radców prawnych. W Polsce właściwie każdy radca prawny jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych.

Najważniejszą różnicą między kancelarią adwokacką a kancelarią radcy prawnego jest zakres świadczonych usług. Adwokat ma szerszy zakres uprawnień, w tym prawo do reprezentowania swoich klientów przed wszystkimi sądami, podczas gdy radca prawny może działać tylko w określonych sprawach i przed określonymi sądami. Inną różnicą jest specjalizacja adwokatów i radców prawnych. Adwokaci zwykle specjalizują się w prowadzeniu spraw karnych, cywilnych i administracyjnych, w trakcie gdy radcy prawni specjalizują się w prowadzeniu spraw związanych z prawem handlowym i gospodarczym.

Zobacz także: Radca prawny Dąbrowa Górnicza.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz