Dla kogo odszkodowanie za internowanie?

Czy na ten moment można jeszcze ze znakomitym skutkiem walczyć o odszkodowanie za represje komunistyczne i stalinowskie? Jak najbardziej tak, a pomocnym podmiotem podczas składania wniosku i dochodzenia prawdy oraz zadośćuczynienia jest Kancelaria Adwokacka. W poprzednich latach sporo osób było internowanych i obarczonych represjami. Po latach okazywało się jednakże, że represje te były niesłuszne, czy również niezgodne z prawem.

W takim przypadku sąd w Polsce wydał wiele wyroków unieważniających, dzięki czemu sporo osób może ubiegać się o wysokie odszkodowanie za internowanie. Oczywiście, ażeby rozpocząć dochodzenie swoich praw powinno się złożyć wniosek do dobrego organu. W tym przypadku jest to sąd, przez co Kancelaria Adwokacka może pomóc nam z dobrym skutkiem załatwić sprawę. Bez wątpienia w razie konieczności specjaliści oferują również pomoc w kontekście unieważnienia starych wyroków, wydanych w czasach PRL. A unieważnienie przez Sąd Okręgowy wyroku, który został wydany między 01.01.1994 r. a 31.12.1989 r. jest niezbędne do tego, by starać się o odszkodowanie za represje komunistyczne w Polsce. Osoby, które musiały zmagać się z ostrymi sankcjami w PRL mogą zyskać zadośćuczynienie finansowe tu i w tej chwili. Bez wątpienia ogół podlega podstawie prawnej, stąd też szanse na uzyskanie odszkodowania są w rzeczywistości spore. Osoby represjonowane mogą starać się o odszkodowanie za internowanie osobiście bądź również poprzez uprawnione do tego podmioty. Może to być Minister Sprawiedliwości, osoba należąca do bliskiej rodziny czy także instytucje zrzeszające osoby dotknięte represjami prl.

Więcej informacji na stronie: odszkodowania dla represjonowanych.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz