Ocena ryzyka

Funkcjonowanie wielu instytucji związane jest z ryzykiem ujawnienia określonych informacji. Dlatego, kiedy pracuje się nad polepszeniem bezpieczeństwa czy nad wprowadzeniem w życie systemów mających zapewniać bezpieczeństwo, częstokroć najpierw niezbędna jest analiza ryzyka. Dopiero na podstawie […]